PUBLICAŢII


Pe plan cultural, datorită colaborării cu casa editorială Ancora, a ieşit de sub tipar colecţia
”Amici dei Bambini”, dedicată, în exclusivitate, tematicii adopţiei, plasamentului familial
şi susţinerii la distanţă; Asociaţia mai realizează şi editează două reviste trimestriale: “Ai.
Bi. Notizie”, pentru actualizarea proiectelor de cooperare internaţională şi susţinere la
distanţă şi “Il Foglio dell’Ai.Bi.”, o publicaţie periodică, ce tratează, la fel, tematica
adopţiei internaţionale şi a susţinerii la distanţă.
O altă publicaţie care a văzut lumina tiparului, a fost creată în cadrul organizării primei
întâlniri a Reţelei Internaţionale a Asociaţiilor de Părinţi şi Tineri „Il Melograno”.
Astfel, în vara anului 2006, în cadrul conferinţei internaţionale de la Bellaria
(Italia) „Senza Figli Senza” (Fără Copii Fără) a fost lansată ideea creării unei Reţele
Internaţionale de Asociaţii şi Tineri ex-instituţionalizaţi pentru facilitarea unui schimb
de experienţă şi bune practici.
În cadrul acelei conferinţe au fost elaborate şi aprobate, prin semnarea unui
document, principiile de funcţionare ale Reţelei. Prin intermediul acestui document,
membrii Reţelei şi-au luat angajamentul să se întâlnească periodic, atât prin intermediul
scrisorilor, internetului, cât şi în cadrul unor şedinţe de lucru.
„Cuşma lui Guguţă” este un buletin informativ lunar, adresat, în special,
susţinătorilor şi finanţatorilor, care conţine informaţii şi articole de la proiectele în
curs de implementare. Totadată, în revistă mai este prevăzută o rubrică pentru
cazurile sau situaţiile excepţionale, care nu pot fi incluse în niciun proiect, dar
care rămân în strânsă corelaţie cu activităţile desfăşurate în domeniul protecţiei
drepturilor copilului.
În anul 2011, în cadrul proiectului Consolidarea Capacităţilor ONG-urilor şi APL-urilor
din R. Moldova şi Ucraina, în vederea incluziunii sociale a tinerilor ex-instituţionalizaţi,
a fost elaborat Studiul calitativ ”Tinerii absolvenţi ai instituţiilor rezidenţiale –
necesităţi, oportunităţi şi provocări”. Acesta reprezintă un studiu comparat privind
situaţia tinerilor ex-instituţionalizaţi din Moldova şi Ucraina, în care au fost expuse
aspectele ce ţin de necesităţile reale şi oportunităţile prezente în teritoriu, care le sunt
oferite acestor tineri din partea Statului şi a societăţii civile.
Studiul care a fost realizat în 2 volume (pe R. Moldova şi Ucraina), reflectă rezultate
concrete pe fiecare ţară în parte, reflectând cifre diferite, dar este identic la nivel
vizual, întrucât a fost realizat în cadrul aceluaişi proiect european.
Tot în 2011, în cadrul Asociaţiei ”Amici dei Bambini, Moldova” au fost editate 2 ghiduri,
ca urmare a activităţilor de proiect ”Unificarea Naturii şi culturii prin activităţi în aer
liber în zona de graniţă”.
”Ghidul de bune practici pentru educatori – Activităţi în aer liber adresate
copiilor” a fost realizat în urma unui schimb de experienţe la nivel educaţional, care
au avut loc între personalul de proiect, în scopul soluţionării problemelor comune,
legate de educaţie;
”Ghidul micului turist – Descoperă Moldova” cuprinde o diversitate de imagini
ale monumentelor istorice, vestigiilor culturale şi a lăcaşelor religioase, precum şi
crâmpeie, cu impresiile celor 30 copii – beneficiari direcţi ai proiectului, vis-a-vis de
locurile vizitate în Republica Moldova.
În sfârşit, site-ul internet www.aibi.it, reprezintă un instrument de informare
cotidiană cu privire la copiii abandonaţi şi găzduieşte un Forum despre adopţia
internaţională care uneşte o vastă comunitate de familii adoptive şi de plasament.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu